torsdag 5 april 2012

Sörby Byalag har nu egen hemsida.

Sörby Byalag har tillsammans med Gumlösa Sockengille och Fiberföreningen numera en egen gemensam hemsida som ni finner under adress "gumlosasorby.se". För Sörby Byalags del är det numera Fredrik Nilsson som förmedlar information och bilder om vad som händer i byalaget för hemsidan.
Den här bloggen kommer dock att leva vidare och försöka spegla en del annat som händer och hände i Sörby. Den kommer om några dagar att byta namn till "Sörby då och nu" och det är Majliss och Olle som även fortsättningsvis jobbar med denna.

Fiber på gång i byn.

Arbetet med att säkra elförsörjningen i byn är nu i full gång då e-on gräver ner både hög- och lågspänning i såväl Sörby som Gumlösa. Samtidigt passar den nybildade "Fiber i Gumlösa och Sörby ekonomiska förening" på att lägga ner slangar där det sedan skall blåsas ut fiber till de som tecknat sig och blivit medlemmar i föreningen. Därmed får man en snabb uppkoppling via internet, TV och telefon. Arbetet skall bli klart under året.

Framkomligheten har varit begränsad i Smålanden under en tid, men på ovanstående bild håller man på att fylla igen spåren efter grävningen och snygga till efter sig.
För att slippa gräva sönder vägar, som kräver återfyllning under lång tid, gör man s.k. tryckningar under vägen - gräver en grop på var sida om denna och skickar ett verktyg "mask" som arbetar sig under vägbanan och drar ett rör med sig. Här är man nere vid Sörbytorp.
Här ser vi den s.k. "masken" som just arbetat sig genom vägbanan med ett andra rör, där man med grävskokans hjälp ändrar riktning på den upp över slänten. Det ena röret är för högspänning och det andra för lågspänning och fiber.
Så här kan det se ut när många slangar för fiber och elkablar skall samsas om ett och samma rör under en väg.

fredag 17 februari 2012

Här informerar Karina Kohala, Åke Johansson och Kristian Landgren byborna i Gumlösa skola om det pågående projektet.

För att om möjligt samlägga rör för fibernät i Sörby och Gumlösa, samtidigt med att e-on gräver ner sitt högspänningsnät i de båda byarna, har det bildats en ekonomisk förening "Fiber i Gumlösa och Sörby ekonomiska förening". Starten av fas 1 (Sörby och Smålanden) startar redan nu i mars och kommer därefter att pågå med nya faser (delar av nätet) under året. Om allt löser sig till det bästa kommer de bybor som anmält sitt intresse och betalt medlems- och anslutningsavgifter att ha fått en snabb uppkoppling på internet, telefon och ett stort utbud av TV-kanaler i slutet av året.
Olle

torsdag 29 september 2011

Svampexkursion

En vacker söndagseftermiddag i september var det svampexkursion i byalagets regi. När alla var samlade på skolplanen fick vi en lektion om alla höstsvampar både ätliga och giftiga, som Pelle Gunnarsson varit och plockat tidigare. Efter att svamparna var genomgågna tog vi oss till skogen i Långaröd för plockning av läckerheterna.

Som synes hade vi svamplyckan med oss. Många olika sorters svamp hitta vi, blomkålssvamp, citrongul skivling, lökbroskskivling, olivvaxskivling och rutsopp bland annat. Många trattkantareller fanns det och en del gula kantareller. Det har verkligen varit ett svampår i år och det var det många år sedan.

Tack Pelle för en trevlig och lärorik eftermiddag och vi ser fram emot nästa års exkursion, fast en månad tidigare.

Upplagd av Majliss
Konstutställning i Kyrkhuset

Under tiden den 20-25 augusti hade vi möjlighet till att se konst i kyrkhuset. Det var de från byn sedan länge utflugna syskonen Jönsson från "prästabonnastället", Arne, Ingvar och Ingegärd, som tillsammans med Arnes fru Maud ställde ut sin konst.


Fr.v. ses Maud, Ingegärd, Ingvar och Arne utanför kyrkhuset entré


Här ses bl.a. delar av den utställda konsten med Mauds akvareller och Arnes keramik.


Här visas Ingegärds handgjorda naturkort med torkade blomster.


lördag 27 augusti 2011

Sörbyfesten 2011

Sörbyfesten den 20 augusti 2011 i Lennarts lada på Brännerna samlade runt 75 deltagare. Östermalmskrogen stod för maten som tillagades på plats, där nog samtliga var överens om att den var både god och riklig.

Kerstin och Kalle Hansson stod för musiken och ledde allsången, vilket helt klart höjde feststämningen när alla sjöng med efter bästa förmåga.


Inlagt av Olle

lördag 30 juli 2011