torsdag 5 april 2012

Sörby Byalag har nu egen hemsida.

Sörby Byalag har tillsammans med Gumlösa Sockengille och Fiberföreningen numera en egen gemensam hemsida som ni finner under adress "gumlosasorby.se". För Sörby Byalags del är det numera Fredrik Nilsson som förmedlar information och bilder om vad som händer i byalaget för hemsidan.
Den här bloggen kommer dock att leva vidare och försöka spegla en del annat som händer och hände i Sörby. Den kommer om några dagar att byta namn till "Sörby då och nu" och det är Majliss och Olle som även fortsättningsvis jobbar med denna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar